U bent hier

Recent ontwikkelde Cito het nieuwe AVI-systeem om de technische leesontwikkeling van kinderen in het lager onderwijs te volgen. In dit systeem worden toetsen Technisch Lezen gecombineerd met AVI- en DMT-toetskaarten.

Tot op heden werden de toetsen enkel in Nederland genormeerd. Binnen het Vlaamse zorg- en onderwijsveld is er dan ook een grote vraag naar (de noodzaak van) Vlaamse normen. Code voert, in samenwerking met Cito en met de opleiding logopedie en audiologie van Thomas More, een pilootonderzoek, waarin de noodzaak van een Vlaamse normering van het AVI-systeem wordt nagegaan.

Dankzij de nauwe contacten met de Banaba-opleidingen ‘Zorgverbreding en remediërend leren’ van Thomas More Mechelen en Thomas More Kempen vonden we 11 scholen bereid om de testen (volgens een geijkte procedure) bij hun leerlingen af te nemen. Op die manier verzamelden we de scores van 1744 Vlaamse kinderen (leerjaar 1 tot 6) op de toetsen Technisch Lezen, AVI- en DMT-toetskaarten.

De scores van de Vlaamse kinderen worden vergeleken met die van de Nederlandse. Indien deze vergelijkbaar zijn, kunnen de Nederlandse normen ook in Vlaanderen gebruikt worden. Zoniet, zal financiering moeten gezocht worden voor een nieuwe grootschalige Vlaamse normering voor deze toetsen.

Code en haar partners analyseren op dit moment de resultaten om tot besluiten en adviezen te komen. Deze fase is complexer dan verwacht, vraagt een grote tijdsinvestering en wordt niet gefinancierd. Enkel een grondige analyse garandeert echter secure en betrouwbare conclusies. Op die manier zullen Code en haar partners in de nabije toekomst op een wetenschappelijke en genuanceerde manier correcte uitspraken kunnen doen over de wenselijkheid van een Vlaamse normering van de nieuwe AVI-procedure.

We danken alle partners van dit project. In het bijzonder bedanken we de meewerkende scholen voor de nauwgezette en onontbeerlijke afnames:

 • De Negensprong, Poppel
 • Gemeentelijke basisschool Malderen, Malderen
 • Gemeentelijke basisschool Retie, Retie
 • Gemeentelijke basisschool Centrumschool, Londerzeel
 • Gemeentelijke basisschool Booischot, Booischot
 • OLV Van Lourdesinstituut, Ekeren
 • Sint-Clara, Arendonk
 • Sinte-Maria, Bonheiden
 • Ter Elst, Steenhuffel
 • Ter Berken, Hofstade
 • Vrije Basisschool De Ham, Mechelen

Projectteam

Maaike Loncke (promotor),  Marjolein Noé (contactpersoon), Eline Liekens & Astrid Geudens