U bent hier

Dyslexie en vreemde talen

 • Omschrijving activiteit

 • Type:
  Vorming eigen aanbod
 • Spreker(s):
  Charlotte Mostaert, logopediste, verbonden aan de expertisecel Leerstoornissen en Taal en Leren van Code Lessius
 • Doelgroep:
  Leerkrachten, CLB-medewerkers en hulpverleners die betrokken zijn bij de begeleiding van leerlingen met dyslexie (basiskennis over dyslexie is vereist)
 • Organisator:
  Code Lessius
Inschrijven is helaas niet meer mogelijk
Meer info
 • Omschrijving:

  In de begeleiding van kinderen en jongeren met dyslexie botsen we als hulpverlener en als leerkracht vaak op (bijkomende) lees- en spellingmoeilijkheden in vreemde talen. In deze vorming leggen we het huidige vreemde talenonderwijs onder de loep en duiden we op de specifieke moeilijkheden die leerlingen met dyslexie hierbij ervaren. Aan de hand van een casus worden deze theoretische inzichten verduidelijkt. Tot slot gaan we ook in op de mogelijkheden tot begeleiding. Er worden enkele digitale hulpmiddelen aangereikt, alsook methodes om de vreemde taalverwerving voor dyslectische leerlingen gestructureerder te laten verlopen.

 • E-mail:
  Code Lessius