U bent hier

Dyslexie en de didactiek van moderne vreemde talen

 • Omschrijving activiteit

 • Type:
  Vorming op maat
 • Spreker(s):
  Eline Van Kerckhove, logopediste met expertise op het vlak van leerstoornissen
 • Doelgroep:
  leerkrachten die Nederlands als vreemde taal doceren binnen het Franstalig onderwijs
 • Organisator:
  ANBF
Meer info
 • Omschrijving:

  We starten met een bespreking van de leerstoornis dyslexie: risicosignalen, voorkomen, klinische manifestaties en bijkomende moeilijkheden komen aan bod, alsook de discussie omtrent de definiëring (beschrijvende/verklarende definities) van dyslexie.  Hierbij bespreken we eveneens de huidige criteria om de diagnose te stellen, met enkele kritische opmerkingen. Een aantal veel voorkomende misvattingen omtrent dyslexie die leven bij kinderen, jongeren en hun ouders worden toegelicht.

  Na het inleidende gedeelte gaan we dieper in op de moeilijkheden bij het leren van een vreemde taal voor dyslectische leerlingen. We nemen het huidige vreemde talenonderwijs onder de loep en duiden op de specifieke moeilijkheden die leerlingen met dyslexie hierbij ervaren. Op die manier wordt het kernprobleem dat leerlingen met dyslexie ervaren bij het verwerven van een nieuwe taal duidelijk. Meer specifiek zullen we ons toeleggen op de moeilijkheden bij het aanleren van Nederlands als vreemde taal. We geven tevens enkele praktische tips mee voor de begeleiding van leerlingen met dyslexie op het vlak van vreemde talen en het algemeen zorgkader rond onderwijs- en examenfaciliteiten.