U bent hier

Meertalige taalontwikkeling

 • Omschrijving activiteit

 • Type:
  Vorming op maat
 • Spreker(s):
  Eline Liekens, logopedist met expertise op het vlak van meertaligheid
 • Doelgroep:
  leerkrachten, zorgcoördinatoren en GOK-leerkrachten
 • Organisator:
  Pedagogische begeleidingsdienst Brussel
Meer info
 • Omschrijving:

  In de huidige maatschappij heersen verschillende misvattingen en vooroordelen over meertalig opvoeden: Is het beter om thuis Nederlands te praten met je kind in functie van de schoolse ontwikkeling? Is het te belastend voor een kind om meerdere talen tegelijk te leren? Is het verontrustend als een meertalig kind de verschillende talen door elkaar gebruikt? Heb je als leerkracht een invloed op de taalontwikkeling van de thuistaal van je leerlingen? Leerkrachten worden hier dagelijks mee geconfronteerd. Het is dan ook belangrijk dat je als leerkracht inzicht in de meertalige taalontwikkeling hebt om deze vragen te kunnen beantwoorden. Tijdens deze vorming laten we je daarom aan de hand van stellingen kritisch nadenken over meertalig opvoeden. Aansluitend geven we meer achtergrondinformatie en tips om alle talen te stimuleren. Hier beperken we ons niet alleen tot de klassituatie, maar reiken we ook tips en adviezen aan die je als leerkracht kan meegeven aan ouders. Aandacht voor de taalstimulering van alle talen waarmee de leerling in contact komt, vormt hierbij een belangrijke pijler. Deze tips worden geconcretiseerd aan de hand van videomateriaal en praktijkvoorbeelden.