U bent hier

Diagnostiek van ADHD in de kindertijd: richtlijnen, instrumenten en tips voor een wetenschappelijk verantwoorde (differentiaal)diagnostiek.

 • Omschrijving activiteit

 • Type:
  Vorming eigen aanbod
 • Spreker(s):
  Hermien De Backer, klinisch psychologe, verbonden aan de expertisecel Gedrags- en ontwikkelingsstoornissen binnen Code Lessius.
  Dr. Kristien Felix, kinder- en jeugdpsychiater, verbonden aan de expertisecel Gedrags- en Ontwikkelingsstoornissen binnen Code Lessius.
 • Doelgroep:
  Hulpverleners (zoals psychologen, CLB-medewerkers, orthopedagogen,...) die instaan voor de diagnostiek van ADHD bij kinderen
 • Organisator:
  Code Lessius
Inschrijven is helaas niet meer mogelijk
Meer info
 • Omschrijving:

  Een betrouwbaar diagnostisch proces is een noodzakelijke voorwaarde voor een succesvolle behandeling. Tijdens deze studiedag focussen we daarom exclusief op diagnostiek van ADHD in de kindertijd met expliciete aandacht voor de leeftijdsspecifieke verschijningsvorm van de stoornis en de frequent voorkomende comorbide stoornissen. Een dergelijke grondige analyse wil een (wetenschappelijk) gefundeerde diagnostiek van ADHD in deze leeftijdsfase garanderen. In het eerste, korte deel overlopen we de meest recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek op vlak van symptoomkenmerken, beperkingen en comorbiditeiten. In het tweede deel gaan we interactief en aan de hand van casuïstiek de implicaties hiervan na voor de diagnostiek en differentiaaldiagnostiek van ADHD.