U bent hier

Nieuws

RSS
Wereld Autisme Dag: 2 april2-4-2014

De Verenigde Naties hebben 2 april uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag (World Autism Awareness Day), een dag waarop autisme wereldwijd in de schijnwerpers staat. Deze dag is bedoeld om iedereen bewust te maken van wat autisme eigenlijk is.

Op de website van de Vlaamse Vereniging Autisme (www.autismevlaanderen.be) kan je hierover nog meer lezen. De nadruk ligt dit jaar op de competenties van mensen met autisme op de werkvloer. Mensen met autisme bieden een echte meerwaarde in het werkveld, als ze er maar de kans toe krijgen.

In de kijker: KompASS: studie- en beroepskeuzeprogramma voor jongeren met ASS

KompASS downloaden: klik hier

KompASS is een begeleidingsprogramma ontwikkeld door Code, in samenwerking met KULeuven, dat jongeren met ASS helpt om een gerichte studie- of beroepskeuze te maken. Samen met een persoonlijke coach wordt actief gezocht naar antwoorden op drie kernvragen die van belang zijn bij een studie- en beroepskeuze: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?

KompASS is gericht op studenten uit de laatste graad van het secundair onderwijs die bezig zijn met het voorbereiden van een studie- of beroepskeuze. Ook studenten die reeds gestart zijn in het hoger onderwijs maar een heroriëntering wensen kunnen KompASS gebruiken. Tot slot kunnen ook jongvolwassenen die werken of werk zoeken baat hebben bij het doorlopen van dit begeleidingsprogramma omdat de eerste twee hoofdstukken vooral ingaan op het scherpstellen van eigen interesses, verwachtingen, sterktes en zwaktes.

Dag van de logopedie: 6 maart 20146-3-2014

Op initiatief van de CPLOL (de Europese vereniging van de logopedisten) wordt sinds 2004 jaarlijks op 6 maart de (Europese) Dag van de logopedie gevierd. Meer informatie vind je hier terug.

The theme of the European Day 2014:

Multilingualism
"Many languages, Many cultures, One communication! "

 

    

Het thema van 2014, meertaligheid, ligt Code nauw aan het hart. Eén van de hoofddoelen van CPLOL hierbij is een brede informatie en sensibilisering over meertaligheid. In dit kader zetten wij graag onderstaand project in de kijker. 

Project in de kijker: Talenrijk@home

Steeds meer kinderen in de Vlaamse kleuterklassen spreken vandaag de dag meer dan een taal. Voor deze kinderen is het cruciaal dat zij zowel in hun moedertaal als het in het Nederlands een rijk en gevarieerd taalaanbod krijgen. Leerkrachten en ouders spelen hierin een belangrijke rol. Met de steun van het Impulsfonds voor Migrantenbeleid wil Talenrijk @ home de kennis, vaardigheden en positieve attitude over meertaligheid vergroten bij zowel ouders als leerkrachten.

Een begeleidingsprogramma voor kleuterleerkrachten en ouders wil via talensensibilisering de basisvoorwaarden voor een meertalige taalontwikkeling trainen en de ouderbetrokkenheid verhogen.

!!OPROEP!!

Voor dit project zijn we op zoek naar kleuterscholen in Antwerpen die gratis willen deelnemen aan het begeleidingsprogramma voor leerkrachten en ouders. We zijn specifiek op zoek naar kleuterscholen die graag talensensibiliserend willen werken en de ouderbetrokkenheid op school willen vergroten. Klik hier voor meer informatie of neem vrijblijvend contact op met Ellen Vandewalle (projectleider) – ellen.vandewalle@thomasmore.be, Eline Liekens (logopedist/verantwoordelijke ouderbegeleiding) – eline.liekens@thomasmore.be of Jolien Delcourte (logopedist/verantwoordelijke leerkrachtenbegeleiding) – jolien.delcourte@thomasmore.be.

In de pers: Code op de Dag van de Zorg5-3-2014

Morgen (donderdag 6 maart) verschijnt de Dag van de Zorgkrant als bijlage bij de kranten Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Een artikel over Code vind je op p. 14 van de Antwerpse editie. Rep je naar je krantenboer of bekijk de Dag van de Zorgkrant hier.

Iedereen is meer dan welkom op de Dag van de Zorg (zondag 16 maart) op Code. Alle info vind je hier.

Sfeerbeelden symposia 201427-2-2014

Voor wie het moest missen of voor wie graag even nageniet: enkele sfeerbeelden van onze symposia op 6 en 7 februari j.l.

                     

 

Graag had ik jullie advies gevraagd over meertalige opvoeding. Wij verwachten volgend jaar ons eerste kindje en zijn momenteel aan het uitkijken naar een kinderopvang.  We twijfelen tussen een Nederlandstalige en Franstalige opvang.  Indien mogelijk, en indien er geen nadelen aan verbonden zijn, hadden we namelijk graag ons kindje tweetalig opgevoed.  Wij zijn echter beide Nederlandstalig, maar wonen in Brussel waar beide talen worden gesproken. Zelf heb ik een zeer goed niveau Frans, maar ik ben zeker niet tweetalig.  Ik vroeg me af of het een goed idee is om ons kind meertalig op te voeden door het kind naar Franstalige opvang en nadien school te laten gaan, en thuis Nederlands te spreken. Is dit een goede manier? Zijn hier risico's aan verbonden? 

Code beantwoordde deze vraag op de website www.meertalig.nl, een (inter)actief centrum voor iedereen die met meertalige kinderen te maken heeft. Hieronder kunt  u alvast ons antwoord lezen.

1...2...10...11...volgende »