Code was het expertisecentrum van Thomas More voor ontwikkeling en leren:

innovatief en inclusief onderwijs | meertaligheid en interculturaliteit | ontwikkelingsstoornissen: taal- & leerstoornissen, ADHD en ASS
meer

Welkom