U bent hier

Code, het expertisecentrum voor ontwikkeling en leren van Thomas More is in 2006 ontstaan vanuit een samenwerking van de opleidingen toegepaste psychologie en logopedie en audiologie. Het centrum heette toen het Multidisciplinair Diagnostisch Centrum voor Leerstoornissen (MDCL). In 2010 is het MDCL omgedoopt tot Code.  De activiteiten van het centrum werden stopgezet in 2015. Kernopdracht van het centrum was het vertalen van wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk van hulpverlening en onderwijs. Code richtte zich hierbij op thema’s die te weinig aandacht kregen op het vlak van:

  • universeel onderwijs
  • meertaligheid
  • ontwikkelingsstoornissen (taal- en leerstoornissen, ADHD en ASS)

Via vormingen, onderwijsopdrachten, advies-op-maat, ontwikkeling van materialen, een sociale kaart, lezingen en publicaties deelde het Code-team inzichten vanuit onderzoek en praktijk met collega’s in het werkveld. Zo wou het gedreven team van logopedisten, psychologen, orthopedagogen, taalkundigen en psychiaters een steunpunt zijn voor onderwijs, werkveld en beleid.

Vandaag zetten de opleidingen toegepaste psychologie en logopedie en audiologie onze missie verder en volgen zij activiteiten en vragen op.

Dit was de missie van Code:

Maximale wisselwerking tussen research en praktijk

Code koppelt wetenschappelijk onderzoek aan onderwijs en praktijk. Dankzij de onderzoeksactiviteiten van onze medewerkers vertalen we actuele wetenschappelijke inzichten in ons aanbod.

Multidisciplinaire en transdisciplinaire expertise 

Code staat voor samenwerking tussen verschillende disciplines. Zo maken psychologen, logopedisten, orthopedagogen en onderwijskundigen, psychiaters, taalkundigen enz. deel uit van het team en is er nauwe samenwerking met andere disciplines (bv. sociaal ingenieurs).

Steunpunt voor onderwijs, werkveld en beleid

Code wil een steunpunt zijn voor onderwijs, werkveld en beleid en dit via vorming en consultancy-op-maat, informatieve brochures en educatieve werken, publicaties sociale kaarten …

Vraaggestuurd werken en inspelen op noden

Code werkt vraaggestuurd en richt het onderzoek en valorisatie op thema's die te weinig aandacht krijgen en maatschappelijk een belangrijke impact hebben.

Hulpverlening vanuit een totaalbenadering

Code biedt hulp op het vlak van diagnostiek en begeleiding voor zowel kinderen, adolescenten als (jong)volwassenen en werkt hierbij vanuit een totaalprofiel.