U bent hier

Wetenschappelijk verantwoord handelen op vlak van behandeling houdt in dat slechts die behandelingen worden toegepast die in wetenschappelijk onderzoek effectief zijn gebleken. Op deze manier worden onnodige of schadelijke interventies vermeden. De behandeling van ADHD berust in het algemeen op twee pijlers: medicatie en gedragstherapeutische/psychosociale begeleiding (Trimbos-Instituut, 2005). Hierbij worden de volgende doelen nagestreefd: informatieverschaffing en psycho-educatie, het bestrijden of reduceren van de symptomen en belastende factoren, het beperken van de gevolgen, het verbeteren/herstellen van het sociale functioneren en het voorkomen of opheffen van chroniciteit. In overeenstemming hiermee, vinden we in de wetenschappelijke literatuur de volgende essentiële parameters voor de behandeling van ADHD terug:

 

Psycho-educatie

Psycho-educatie vormt het startpunt van de behandeling. Zowel de personen met ADHD zelf als hun omgeving hebben hier baat bij.
 

Psychofarmacologische behandeling

Dit betekent toediening van medicatie (bv. methylfenidaat).
 

Vaardigheidstraining

Voorbeelden hiervan zijn sociale vaardigheidstraining en training in planning en organisatie.

 

Multidisciplinair

Omwille van de pervasiviteit en de hoge comorbiditeitsgraad gebeurt de behandeling van ADHD bij voorkeur multidisciplinair.

In de Sociale Kaart ADHD kan voor elke voorziening worden nagekeken hoe zij de behandeling van ADHD vormgeven.