U bent hier

Navorming na Code

Code verzorgt geen vorming meer of consultancy. De opleidingen van Thomas More nemen vragen voor studiedagen, vormingen en workshops verder op.

Klik hier voor meer informatie over het vormingsaanbod van logopedie en audiologie, van toegepaste psychologie of van de lerarenopleiding