U bent hier

Wat?

De Sociale Kaart ADHD, Dyslexie en Dyscalculie biedt meer dan contactinformatie van hulpverleners en voorzieningen, maar eveneens inhoudelijke informatie over diagnostisch onderzoek en behandeling/ondersteuning van kinderen, adolescenten en volwassenen.

Omdat zowel ADHD, dyslexie als dyscalculie potentieel een levenslang verloop kennen, weerklinkt ook bij volwassenen de vraag naar diagnostisch onderzoek en behandeling/ondersteuning. Om die reden geeft de Sociale Kaart het zorgaanbod in Vlaanderen gedetailleerd weer voor kinderen, adolescenten en volwassenen.

Opname voorzieningen

Om de Sociale Kaart zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, is het wenselijk dat de opgenomen gegevens actueel blijven. Iedere voorziening of school is tevens verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van zijn gegevens. Wanneer foutieve informatie beschikbaar wordt gesteld, is Code hier niet voor aansprakelijk. Voorzieningen die nog niet zijn opgenomen in de Sociale Kaart maar denken hiervoor in aanmerking te komen, kunnen contact opnemen met Code (ga naar Registreer als hulpverlener).

Ontstaan

De Sociale Kaart ontstond vanuit de onduidelijkheid omtrent het zorgaanbod voor ADHD, dyslexie en dyscalculie in Vlaanderen.

De Sociale Kaart ADHD is een onderdeel van Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek (PWO) naar ADHD in de (jong)volwassenheid. De initiatiefnemer is Code in samenwerking met Prof. Dr. Marina Danckaerts (UPC KULeuven) en de Adviesraad Wetenschappelijk Onderzoek van sig.

De Sociale Kaart Dyslexie en Dyscalculie vormt een onderdeel van Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek naar dyslexie en dyscalculie in de (jong)volwassenheid. Code werkte hiervoor samen met de Adviesraad Wetenschappelijk Onderzoek van sig.

De informatie opgenomen in de Sociale Kaart ADHD, Dyslexie en Dyscalculie wordt beschikbaar gesteld via de website van Code. Deze gegevens worden op geen enkele manier aan derden doorgegeven. Door te registreren schrijft u automatisch in voor de tweemaandelijkse nieuwsbrief van Code. Uiteraard kunt u hier op elk moment voor uitschrijven door contact op te nemen met ons of door de link aan te klikken in de nieuwsbrief.

Dank

We wensen alle voorzieningen en scholen te bedanken die zich engageerden om de uitvoerige vragenlijst in te vullen. Zij dragen allen bij tot de realisatie van een stoornisspecifiek overzicht met oog voor kwaliteit, met name de Sociale Kaart ADHD, Dyslexie en Dyscalculie.