U bent hier

De eerste wortels van Code ontstonden vanuit een initiatief van de opleidingen toegepaste psychologie en logopedie en audiologie van Lessius Antwerpen. Het centrum kreeg de naam Multidisciplinair Diagnostisch Centrum voor Leerstoornissen (MDCL). Doelstelling was het tegemoetkomen aan een cruciale lacune in het werkveld: een beperkt aanbod aan wetenschappelijk onderbouwde diagnostiek en begeleiding voor jongvolwassenen met een leerstoornis. Zo ontstond een samenwerking met de opleidingen waarbij medewerkers en studenten de kans kregen om in het centrum onderzoeks- en praktijkervaring op te bouwen.

Het centrum kende een gestage groei, een verbreding en verdieping van aanbod en expertise, telkens gericht op noden en lacunes in het werkveld: In 2009 kwam er uitbreiding van het centrum met een pijler gedrags- en ontwikkelingsstoornissen en een pijler taal- en leerstoornissen in een meertalige context. In maart 2010 werd het MDCL omgedoopt tot Code. Het centrum kende vanaf dan een eigen organisatie. De band met de moederopleidingen bleef echter sterk aanwezig. Sinds 2012 varen Lessius en Katholieke Hogeschool Kempen samen onder de vlag Thomas More. Code werd vanaf dat moment het multidisciplinaire expertisecentrum van Thomas More voor ontwikkeling en leren. In 2015 werd de hulpverlening stopgezet en hiermee ook een belangrijk hoofdstuk in het Code-verhaal.

Code was onder meer actief op het vlak van:

  • taalbeleid en meertalig opvoeden
  • het toegankelijk maken van onderwijs voor iedereen
  • taalontwikkeling en ontwikkelingsdysfasie
  • lezen, spellen en dyslexie
  • rekenen en dyscalculie
  • diagnostiek en begeleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen met ADHD
  • de overgang naar de arbeidsmarkt voor jongeren met een autismespectrumstoornis

Kerndoelstelling van het centrum: wetenschappelijk onderzoek koppelen aan onderwijs en praktijk via vorming, onderwijs, diagnostiek en begeleiding, advies-op-maat en publicaties. Toegankelijkheid stond hierbij centraal. Deze missie wordt nu verder gedragen door de opleidingen toegepaste psychologie en logopedie en audiologie. Zij volgen lopende activiteiten en vragen verder op.