U bent hier

De screening van ADHD-symptomen en geassocieerde problemen vormt de eerste stap in het diagnostisch volgtraject. Hoewel in het laatste decennium het inzicht groeide dat ADHD potentieel een levenslang verloop kent, bleef de ontwikkeling van voor Vlaanderen genormeerd en gevalideerd instrumentarium voor (jong)volwassenen uit. Om hieraan te verhelpen maakt Code in een normeringsonderzoek (bij ca. 1700 jongvolwassenen en hun ouders) enkele instrumenten gebruiksklaar voor Vlaanderen. In de loop van 2012 zullen een ADHD-screener en een ADHD-levenskwaliteitvragenlijst beschikbaar zijn. Inmiddels is de ADHD-screener ZVAH: Zelfrapportage Vragenlijst voor Aandachtsproblemen en Hyperactiviteit gepubliceerd bij Acco Leuven.
 

De Zelfrapportage Vragenlijst voor Aandachtsproblemen en Hyperactiviteit (16-25 jaar) (ZVAH) is een dimensionale gedragsvragenlijst die de ADHD-symptoomclusters aandachtsproblemen en hyperactiviteit/impulsiviteit voor de huidige jongvolwassenheid en de voorbije kindertijd in kaart brengt volgens de DSM-IV-criteria. De ZVAH is een instrument voor zelfrapportage bij 16- tot 25-jarigen, maar ook ouders kunnen ermee het gedrag van hun jongvolwassen zoon of dochter rapporteren.

De ZVAH is een bewerking van de Zelfrapportage Vragenlijst voor Aandachtsproblemen en Hyperactiviteit van J.J.S. Kooij en J.K. Buitelaar. De Vlaamse bewerking werd ontwikkeld door D. Baeyens, L. Van Dyck, C. Broothaerts, M. Danckaerts en J.J.S. Kooij. De ZVAH kwam tot stand na uitgebreid en voor Vlaanderen representatief normerings-, betrouwbaarheids- en valideringsonderzoek.

De vragenlijst is relatief snel in te vullen en is bedoeld voor:

  • het screenen van mogelijke problemen met aandacht en hyperactiviteit/impulsiviteit
  • het stellen van een diagnose van ADHD (mits aanvulling met andere gegevens)
  • het aangeven van de richting bij behandeling

ZVAH Online-applicatie

Welkom bij de online applicatie van de Zelfrapportage Vragenlijst voor Aandachtsproblemen en Hyperactiviteit (16-25 jaar) (ZVAH)!

Met de aankoop van het boek "Zelfrapportage Vragenlijst voor Aandachtsproblemen en Hyperactiviteit (16-25 jaar)", uitgegeven bij Acco, krijgt u eveneens toegang tot een zelfscorende online-versie van de ZVAH.

Na het invullen van de ZVAH worden automatisch de schaalscores, normscores, percentielen, betrouwbaarheidsintervallen en kwalificaties (klinisch, sub-klinisch, niet klinisch) gegenereerd. Deze kan u vervolgens downloaden in .pdf-formaat.

Ook de papieren versies van de verschillende invulformulieren kan u hier downloaden.

Om de toegang tot de online-versie van de ZVAH te activeren dient u hier een profiel aan te maken met de unieke code die u vindt in het boek "Zelfrapportage Vragenlijst voor Aandachtsproblemen en Hyperactiviteit (16-25 jaar)". Nadat u dit profiel heeft aangemaakt kan u steeds inloggen met uw zelfgekozen gebruikersnaam en paswoord.

 

Log in                                                                                                                                                                                                  Profiel aanmaken