U bent hier

Op Code stonden we in voor diagnostiek aan meertalige kinderen, jongeren en (jong)volwassenen op het vlak van leerstoornissen en specifieke taalontwikkelingsstoornissen. Begeleiding was steeds gestoeld op wetenschappelijk onderzoek en gebeurde vanuit een positieve benadering van meertaligheid. Om tegemoet te komen aan mogelijke bezorgdheden en antwoord te kunnen geven op veelvoorkomende vragen, werkten we een begeleidingspakket uit voor ouders van meertalige kinderen.

Tijdens workshops en vormingen op maat, informeerden we deelnemers over taal- en leerstoornissen in een meertalige context om uitdagingen en problemen op een verantwoorde manier aan te pakken.

We werkten nauw samen met medewerkers van de Stedelijke Tolk- en Vertaaldienst van de stad Antwerpen.