U bent hier

Attestering van leerstoornissen

 • Omschrijving activiteit

 • Type:
  Vorming op maat
 • Spreker(s):
  Ellen Meersschaert, logopediste
 • Doelgroep:
  Medewerkers van de Studie- en Studentenbegeleiding van de Karel de Grote-Hogeschool
 • Organisator:
  Karel de Grote-Hogeschool dienst Studentenzaken
Meer info
 • Omschrijving:

  In het eerste deel van de vorming wordt kort ingegaan op het theoretisch kader van leerstoornissen. We bespreken de definities van dyslexie en dyscalculie en de criteria om deze diagnoses te stellen. We gaan kort in op de diagnostiek van dyslexie en dyscalculie, omdat dit kader noodzakelijk is om onderzoeksverslagen te interpreteren.

  In het tweede deel leggen we een aantal casussen voor van dossiers die Lessiusstudenten hebben voorgelegd voor de aanvraag van examenfaciliteiten. We passen de criteria toe om deze attesten al dan niet te aanvaarden. Vervolgens verdelen de medewerkers zich in kleine groepjes om een aantal zelf meegebrachte casussen te bespreken en de criteria te bekijken.