U bent hier

Diagnostiek van dyscalculie in het lager onderwijs

 • Omschrijving activiteit

 • Type:
  Vorming op maat
 • Spreker(s):
  Ellen Meersschaert, logopediste, verbonden aan de expertisecel Leerstoornissen van Code Lessius
 • Doelgroep:
  Medewerkers van Provinciaal CLB Antwerpen
 • Organisator:
  Provinciaal CLB Antwerpen
Meer info
 • Omschrijving:
  Tijdens deze sessie wordt de diagnostiek van dyscalculie bij kinderen en de daaruit voortvloeiende advisering besproken. We bespreken de diagnostische cyclus bij kinderen met rekenmoeilijkheden op basis van de handelingsgerichte diagnostiek. Afhankelijk van de leeftijd van het kind zijn er heel wat testinstrumenten om rekenmoeilijkheden zowel op een kwantitatieve als een kwalitatieve manier in kaart te brengen. Aan de hand van een casus wordt het diagnostisch proces geïllustreerd. Op basis van intakegegevens selecteren we de geschikte testinstrumenten, aangepast aan leeftijd en hulpvraag. Na enkele overwegingen bij diagnosestelling worden a.d.h.v. een sterkte-zwakteanalyse adviezen m.b.t. begeleiding en ondersteuning opgesteld.
 • E-mail:
  Luc Luyten