U bent hier

Dyscalculie is als leerstoornis minder gekend dan dyslexie. Een vroege onderkenning is nochtans niet minder belangrijk, dit met het oog op vroege remediëring en ondersteuning van het kind. Soms blijft deze onderkenning uit. De rekenproblemen blijven bovendien bestaan wanneer men de overstap maakt naar het secundair of het hoger onderwijs of de stap zet naar het beroepsleven. Deze nieuwe context brengt telkens nieuwe uitdagingen met zich mee.
Er is bijgevolg nood aan wetenschappelijk verantwoorde diagnostiek en begeleiding voor alle leeftijden. De sociale kaart dyslexie wil daarom een toegankelijk overzicht bieden van het aanbod van diagnostiek en begeleiding voor kinderen, adolescenten en volwassenen. Per hulpverlener wordt weergegeven wat de inhoud is van zowel het diagnostisch onderzoek als van de begeleiding.

In de onderzoeksliteratuur rond dyscalculie vinden we een aantal belangrijke kenmerken terug van wetenschappelijk verantwoorde diagnostiek en begeleiding. Om die reden gaan we kort in op volgende aspecten:
 

  1. Definiëring van dyscalculie
  2. Verantwoord handelen bij diagnostiek dyscalculie
  3. Verantwoord handelen bij begeleiding dyscalculie